Novye shablony Joomla 1.7

 

 

Virtualnyj Kiev

 

Приказом МОН ЛНР от 14.02.2018 г. № 139-од утверждены "Методические рекомендации по оцениванию учащихся образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования ЛНР".

Подробнее...
 
 

Новые руководящие документы по аттестации педагогических работников:

Подробнее...
 

Новые примерные программы по учебным предметам можно скачать здесь.

 

 

 

Опубликованы методические рекомендации на 2017-2018 учебный год:

Подробнее...
 

Министерством образования и науки опубликованы методические рекомендации о противодействии информации, причиняющей вред развитию детей, их жизни и здоровью.

Данные методические рекомендации предназначены для практических психологов, социальных педагогов образовательных учреждений, а также педагогов, классных руководителей, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.

 

 

Методические рекомендации по проведению Первого урока "Моя земля – земля героев!"
можно скачать здесь.

 

 

Автор:

Витвицький Роман Павлович,

учитель інформатики

Інформатизація сучасного суспільства висуває нові вимоги до інформаційної компетентності людини і це покладає на вчителів інформатики особливу відповідальність за повноцінне та гармонійне входження молоді у самостійне життя. Тому одним із найактуальніших завдань навчально-виховного процесу є "навчити вчитись", вміти здобувати знання самостійно. Тобто на перший план виходить не тільки (й не стільки) процес набуття знань як таких, але й формування потреби та вміння самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Про необхідність формування самостійності учнів у процесі навчання писав ще К. Ушинський: "Потрібно постійно пам’ятати, що слід передавати учню не тільки ті або інші знання, а й розвивати у ньому бажання і здатність самостійно, без учителя, здобувати нові знанняМаючи таку розумову силу… людина буде вчитися все життя, що, звісно, і складає одне із найголовніших завдань шкільного навчання"

Подробнее...
 

Подкатегории